Učinak djevičanskog kokosovog ulja u inhibiranju virusa SARS-CoV-2 putem izravne inaktivacije virusa i reguliranja upalnog odgovora putem receptora TLR4

Autori:Dinh Kim Son, Trinh Thuy Linh, Nguyen Tung Duong, Nguyen Dinh Luong, Le Ba Thanh, Vu Viet Phuong An, Vo Xuan Nghi

Fakultet: VNU-University of Science

Država: Vijetnam

e-mail: cuongtrinhtat@gmail.com

Dosad je uslijed infekcije teškim akutni respiratorni sindrom korona virus 2 (SARS-CoV-2) značajan broj bolesnika preminuo. U više su zemalja za liječenje oboljenja od korona virusa (COVID-19) odobreni određeni lijekovi i biljni ekstrakti, no stope smrtnosti primjenom istih nisu smanjene. Djevičansko kokosovo ulje predstavlja najčišći oblik kokosovog ulja koje se uglavnom sastoji od zasićenih masnih kiselina srednjeg lanca. Biološka svojstva djevičanskog kokosovog ulja već se desetljećima naveliko istražuju i ispituju zbog antimikrobnih potencijala. U ispitivanju je djevičansko kokosovo ulje imalo EC50 vrijednost od 0,1 ± 0,02 mg/mL u odnosu na stanice Vero E6. Koncentracije djevičanskog kokosovog ulja pokazale su se sposobnima blokirati sintezu proteina. Osim toga, uvelike su smanjile virusom izazvano ispuštanje citokina i razine virusnog proteina/RNK u epitelnoj sluznici pluća miševa i LPS-om posredovano lučenje čimbenika nekroze tumora (TNF)-α, interleukina (IL)-6 i IL-12 p40, no ne i IL-10 u makrofagima. LPS-om (lipopolisaharid) izazvana aktivacija mitogenom aktivirane protein kinaza [MAPK; izvanstaničnim signalom regulirana kinaza (ERK) 1/2 i p38] i nastanak superoksida, aktivnosti  NADPH oksidaz i fosforizacija Ser345 iz p47phox, jednog od ključnih unutarstaničnih događaja povezanih s NADPH oksidazom značajno su inhibirani preventivnom terapijom djevičanskim kokosovim uljem ili deksametazonom u makrofagima. Osim toga, djevičansko kokosovo ulje inhibiralo je replikaciju virusa inaktiviranjem viriona te se pokazalo da doprinosi sinergijskom djelovanju protiv virusa SARS-CoV-2 kad se koristi u kombinaciji s remdesivirom. Ti su podaci skupno po prvi put pokazali da djevičansko kokosovo ulje regulira LPS-om izazvane upalne odgovore na način ovisan o TLR4 (receptor nalik naplati 4) te da je sposobno inhibirati replikaciju virusa SARSCoV-2 inaktiviranjem viriona. Naši podaci mogu poslužiti kao poticaj za dodatna ispitivanja kliničke korisnosti djevičanskog kokosovog ulja u sprječavanju ili liječenju bolesti izazvane virusom COVID-19 te se predlažu novi pristupi prekomjernim upalnim odgovorima.

Ključne riječi: Covid-19, djevičansko kokosovo ulje, upala