Autor: DOMINIK DESPOT

Tvrtka: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: dominik.despot@racunarstvo.hr

 Überenigma je jedna od najnaprednijih modernih kriptografskih algoritama koji omogućuje kriptiranje i dekriptiranje svih vrsta podataka poput slika, binarnih nizova, tekstnih datoteka, slika i sl. U usporedbi s konkurentnim rješenjima s obzirom na kompleksnost algoritma Überenigma je daleko najbrža te dopušta kodiranje i dekodiranje velikih blokova (1TB) unutar nekoliko sekundi te je samim time algoritam uporabljiv u realnom vremenu. Primjer implementacije pisan je u C jeziku sa blokovima u x86 ASM-u kako bi osigurao minimalne gubitke u radu. Svrha inovacije je zaštita operacijske i krajnje sigurnosti svih digitalnih sustava što obuhvaća sve od podatkovnih centara i vojne primjene do krajnjih korisnika. Radi rapidno razvijajućeg digitalnog svijeta potreba za sigurnost, integritet i privatnost masivne količine generiranih podataka postaje važnija svakim danom tako da smatram da je potreba za inovacijom nalik moje u današnjem vremenu beskrajna.