TVORNICA RIJEČI

Autori: NIKA ANTUNOVIĆ i MIA PLAVČIĆ

Mentor: KSENIJA DATKOVIĆ

Škola: OŠ Brestje

Tvornica riječi je igra koja se igra slaganjem riječi. Igra se sastoji od kartica sa slovima, tablice i tablice sa bodovima i temama.

PRAVILA:

U svakom timu nalaze se 2-3 osobe, u oba tima mora biti isti broj članova!

Svaki tim dobije jednu tablicu u kojoj se nalaze tri stupca, za svakog igrača u timu jedna.

Nakon toga uzimaju kolo i po tom broju od 1-7 gledaju na tablici koja je njihova tema.

Svaki član izvlači 15 slova i slaže riječ u 30 sekundi na tu istu temu.

Ako im fali koje slovo mogu uzeti najviše 2 slova iz kutijice poput jeckpota.

Poslije uzimaju tablicu sa bodovima i zbrajaju bodove, tim sa većim brojem bodova pobjeđuje.