TREPTEĆE STOP SVJETLO ZA STARE AUTOMOBILE PRI NAGLOM KOČENJU

Autor: AVANI BATTISTA ILIĆ

Mentor: NIKOLA HADŽI-VELJKOVIĆ

Škola: OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: os.strossmayera@gmail.com

Naglo kočenje može ugroziti sigurnost na cestama, pogotovo pri velikim brzinama. Novi i moderniji auti imaju signalizaciju koja pokazuje vozaču iza da se vozilo ispred njega naglo zaustavlja. Ova inovacija daje mogućnost signalizacije starijim automobilima kada krenu naglo kočiti kako bi ostali vozači iza njih mogli vidjeti i pravovremeno reagirati na naglo kočenje.