SVETLOSNO – ZVUČNI RASTERIVAČ PTICA

Autori: NAĐA MARIĆ i MILICA SARIĆ

Mentor: STEVICA JANKOVIĆ

Škola: OŠ ,,EMILIJA OSTOJIĆ“, Požega, R. Srbija

Category:

Svrha našeg projekta je da zaštitimo i sačuvamo ljudsku imovinu i ljudsko zdravlje od negativnog uticaja ptica (ptičiji izmet na stambenim objektima, mogućnost prenosa zaraznih bolesti, uništavanje krovova, fasada, kućne stolarije i sl. od strane ptica ), ali i da zaštitimo te iste ptice.

Uređaj koji smo osmislili sastoji se od: dva mikrobita, senzora za pokret (PIR-Passive Infrared senzor), zvučnika, provodnika i baterija za napajanje. Ovaj uređaj se može postaviti, na terasu, na sims od prozora, pa čak i na krov. Senzor za pokret (koji je povezan na jedan mikrobit) usmeren je na određen deo prostora gde potencijalno sleću ptice. Prilikom sletanja ptice (golub, vrabac, detlić…), senzor za pokret reaguje, mikrobit radio vezom šalje “poruku” drugom mikrobitu da je došlo do pokreta ispred senzora. Drugi mikrobit je povezan sa zvučnikom i nakon što primi poruku da je “došlo do pokreta”, aktiviraju se zvučnici koji emituju zvukove koji će preplašiti potencijalnog uljeza, a led diode na mikrobitu (ili led traka) daju dodatno vizuelno-svetlosno upozorenje.