SUVENIR KORONE

Autor: MIRKO BRLETIĆ

Država: Hrvatska

SUVENIR PRIKAZUJE STILIZIRAN VIRUS KORONE, DIZAJNIRAN U KOCKICI, A NE KUGLI KAKO SE GA PRIKAZUJE. Stilizirana kockica visi na niti na za to dizajniranom nosaču, dok je oko kockice postavljena ograda koja predstavlja zaštitu od virusa korone.

zaštita: D20200038A