Sustav za slanje podataka o optičkim eksperimentima u stvarnom vremenu u cilju popularizacije znanosti (Ver 1.0)

Autori: HUANG KAI, AO PUI IN, CAI JIA WEI

Tvrtka/Fakultet/Škola: MACAU BAPTIST COLLEGE

Država: Kina

e-mail: daillychu@gmail.com

Naš izum upotrebljava interaktivni višenamjenski sustav za slanje podataka u realnom vremenu  (IoT) za kontrolu kretanja i mjerenje položaja optičkih elemenata pogonjenih zupčastim motorima i tako omogućuje prikaz podataka o položaju izvora svjetlosti, leće i svjetlosnog zaslona u skladu sa zahtjevima koji se odnose na mjerni sustav veće preciznosti.