Sustav za ispitivanje hidroabrazivnog trošenja metalnih materijala koji se koriste u hidrauličkim strojevima

Autor: Cătălin-Andrei Țugui, Petrică Vizureanu, Andrei Victor Sandu

Tvrtka: ‘’Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi Romania

Država: ROMANIA

Izum se odnosi na uređaj za ispitivanje abrazivnog trošenja metalnih materijala koji se koriste u hidrauličkim strojevima. Instalacija prema izumu sastoji se od komandno-upravljačke ploče (1), motora za miješanje (3), cilindričnog spremnika od nehrđajućeg čelika (4), unutar kojeg je osovina (5) uronjena u tekućinu s abrazivnim česticama. . rade na različitim brzinama motora (3), imaju na jednom kraju stezni sustav (6), na koji su montirani neki uzorci (7). Ispitivanje uzoraka provodi se pri podesivim brzinama i različitim kontaktnim kutovima uranjanjem u vodu koja može sadržavati različite postotke abrazivnih čestica.