SUSTAV GRADNJE NISKO ENERGETSKIH OBJEKATA UKLAPANJEM ELEMENATA BEZ VEZIVA

Autor: VLADIMIR DOLENC

Država: Hrvatska

e-mail: vladimir.dolenc@gmail.com

Izum se odnosi na područje graditeljstva jednog potpuno novog sustava i to nisko energetskih stambenih i poslovnih građevina elementima od lakih betona visoke toplinske i zvučne izolativnosti. I zidovi i stropovi grade se od navedenih elemenata tako da  cijela građevina spada u rang visoke energetske učinkovitosti što je postao trend u svijetu graditeljstva.