SUSTAV DETEKCIJE POŽARA

Autor: MARTINA RAKITIĆ

Mentor: SINIŠA TEVELLY

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Namijenjen je za detekciju požara u prostoru.  Kad detektira požar pali se alarm te se na ekranu ispisuje da je uzbuna za požar.