Stroboskop

Autor: Mario Jurković

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Category:

Sklop radi na principu naizmjeničnog svijetljenja. To je  uređaj koji omogućuje da se tijela u vrlo brzom periodičnom gibanju promatraju kao da miruju ili da se vrlo polagano gibaju; time je moguće odrediti frekvenciju periodičnoga gibanja a oslanja se na tromost ljudskog oka kako bi se postigao željeni učinak.