STANDARDIZIRANI EKSTRAKTI BILJKE ANTHRISCUS SYLVESTRIS – DOBIVANJE I TERAPIJSKA PRIMJENA

Autori: DINU-PÎRVU Cristina Elena, ANUȚA Valentina, VELESCU Bruno Ștefan, NIȚULESCU George Mihai, OLARU Octavian Tudorel, GHICA Mihaela Violeta, ORȚAN Alina, POPA Ovidiu, BĂBEANU Narcisa

Fakultet: "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy

Država: Rumunjska

e-mail: euroinvent@yahoo.com

Predmet izuma je način dobivanja suhih ekstrakata šumske krasuljice (Anthriscus sylvestris) te opis njihovih fizikalno-kemijskih i bioloških svojstava.

Primijenjenim metodama dobivaju se suhi ekstrakti sa standardiziranim sadržajem ukupnih polifenola (između 4,4 – 6,6 g% ekvivalenta galne kiseline).

Ekstrakti biljke Anthriscus sylvestris pokazali su statistički značajno protuupalno djelovanje usporedivo s učinkom diklofenaka na mišjim modelima upale.

Prednost izuma je mogućnost korištenja biljke Anthriscus sylvestris u farmaceutske svrhe te mogućnost kapitalizacije visoke prilagodljivosti biljke i njezine sposobnosti da brzo raste na gotovo svim vrstama tla.