STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ SA REGULACIJOM NAPONA

Autor: Leon Fućak

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Category:

Ovakav ispravljač je potreban svakom elektroničaru u kućnom servisu jer ima regulaciju napona sa izborom 3V/ 4.5V/ 6V/ 9V i 12V sa najvećom strujom od 1.5 A. Ima zaštitu od kratkog spoja. Ulazni napon od 15V daje transformator , nakon čega se napon ispravlja diodama (GREC) , te filtrira kondenzatorom 4700 µF. Regulaciju obavlja integrirani krug LM317T, koji je montiran na aluminijski hladilo , kako bi se sprečilo zagrijavanje.