STABILIZACIJA DVOOSNE PLATFORME POMOĆU PNEUMATSKIH AKTUATORA

Autor: BORNA RAŠPERIĆ, univ. bacc. ing. mech.

Mentori: Prof. dr. sc. Željko Šitum i Juraj Benić, mag. ing. mech.

Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje

Projektirana je i izrađena platforma s dva stupnja slobode gibanja čije zakretanje se ostvaruje pomoću pneumatskih motora. Operater može proizvoljno zakretati maketu u prostoru, a korištenjem povratnih veza po kutovima zakreta platforme u dvije osi održava se njezin horizontalni položaj. Za dvoosno zakretanje platforme koriste se pneumatski zakretni motori upravljani pomoću proporcionalnih direktno upravljanih razvodnika, a mjerenje kutova zakreta platforme ostvaruje se korištenjem žiroskopa/akcelerometra postavljenog na sredini platforme. Ovakav mehanizam može se koristiti za eksperimentalnu provjeru naprednih metoda regulacije i za objašnjenje teorije upravljanja multivarijabilnih, nelinearnih sustava s inherentnom nestabilnošću te praktične primjene modernih komponenti iz područja mehatronike, pneumatike i senzorike.