STABILIZACIJA DVOOSNE PLATFORME POGONJENE PNEUMATSKIM MOTORIMA

Autor: Veron Hrvojić, univ. bacc. ing. mech.

Mentor: Prof. dr. sc. Željko Šitum

Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Projektirana je i izrađena platforma s dva stupnja slobode gibanja čije zakretanje se ostvaruje pomoću pneumatskih motora. Operater može proizvoljno zakretati maketu u prostoru, a korištenjem povratnih veza po kutovima zakreta platforme u dvije osi održava se njezin horizontalni položaj. Za dvoosno zakretanje platforme koriste se pneumatski zakretni motori upravljani pomoću proporcionalnih direktno upravljanih razvodnika, a mjerenje kutova zakreta platforme ostvaruje se korištenjem žiroskopa/akcelerometra postavljenog na sredini platforme. Ovakav mehanizam može se koristiti za eksperimentalnu provjeru naprednih metoda regulacije i za objašnjenje teorije upravljanja multivarijabilnih, nelinearnih sustava s inherentnom nestabilnošću.