Solarno vozilo sa autonomijom vožnje za edukaciju mladih

Autori: ŽELJKO HEDERIĆ, IVAN ALEKSI, BRUNO ŽULJ, MARIO ČAČIĆ, TIN BENŠIĆ, GORAN KURTOVIĆ, NIKOLA VEIĆ, MARIO SRNOVIĆ

Fakultet: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Država: Hrvatska

e-mail: zeljko.hederic@ferit.hr

Solarno električno vozilo razvijeno prema propisima utrke World Solar Challenge koristi fotonapon-ske panele za proizvodnju električne energije za pogon. Vozilo je preinačeno u dvosjed za prihvat dva učenika te je sustav upravljanja prilagođen da njime upravlja vozač, ali uz nadzor računalnog sustava koje korigira upravljanje da bi vozilo u svakom trenutnku vožnje ostalo na zadanoj trajekto-riji i da ne premaši dozvoljenu brzinu. Inovacija se sastoji u tome da se autonomno vozilo koristi za edukaciju vožnje po pravilima te edukaciju o korištenju solarne energije kao izvora pogona.
U sklopu projekta „Istraživanje i razvoj solarnog električnog automobila“ koji je financiran od strane partnera iz gospodarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razvijeno je i izrađeno solarno vozilo CROsolar01. Vozilo je proteklih godina služilo kao edukacijska platforma za upoznava-nje sa mogućnostima korištenja energije sunca za pogon vozila. Iz razloga nedostatka mogućnosti da djeca mlađe dobi mogu provozati solarno vozilo na siguran način, u sklopu laboratorija za elektri-čne strojeve i hibridne pogonske sustave razvijen je autonoman sustav nadzora svih podsustava vozila u cilju da vozilo ima mogućnost autonomne vožnje prema zadanoj trajektoriji i na siguran način odgovarajućom brzinom. Slijedeća stepenica razvoja bila je da autonomni sustav radi kao limi-tator upravljanja vozača u smislu da vozač ima određenu slobodu upravljanja (zakretanje, ubrzava-nje) a da nadređeni autonomni sustav isključivo reagira kada vozilo izađe izvan tolerancija zadane trajektorija kretanja vozila i brzine vozila.
Ovakvi sustavi zahtijevaju (osim odvajanja fizičkih komandi u električne) da se vozilo opremi dodat-nim osjetilnim senzorima (ultrazvučni senzori, lidar, kamere) koji prediktivno određuju poziciju kre-tanja vozila te autonomno vrše korekciju položaja volana i brzine vozila da bi vozilo u realnom vre-menu zadržalo u kretanju.
U kabini vozila vozač i suvozač imaju niz podataka prikazanih na monitorima kojima svoje iskustvo vožnje mogu nadograditi cijelim nizom edukativnih podataka.
U daljnjem razvoju očekuje se povezivanje više različitih električnih vozila (solarno vozilo, električni quad) da bi se moglo na prostoru školskog igrališta osigurati simulacija realnih situacija u križanjima, na cesti, gdje bi se sustav autonomnog vozila nadogradio u sustav inteligentnog upravljanja prome-tom.
Razvijeni autonomni sustav nadzora imati će mogućnost ugradnje na konvencionalno vozilo uz od-ređene mehaničke preinake.