Softver za prepoznavanje objekata na 3D slikama

Autori: ROBERT CUPEC, IVAN VIDOVIĆ, DAMIR FILKO, PETRA PEJIĆ

Fakultet: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Država: Hrvatska

e-mail: robert.cupec@ferit.hr

Inovacija je softver koji omogućuje prepoznavanje jednog ili više ciljnih objekata na slikama snimljenim 3D kamerom, kao što je Kinect, Asus Xtion Pro Live, Orbbec Astra, Intel RealSense itd. Softver zahtijeva 3D modele ciljnih objekata u mreže trokuta (engl. triangular mesh). Jezgra softvera je algoritam koji se sastoji od tri glavna koraka: (1) detekcija ravnih i konveksnih površina na 3D slici; (2) pridruživanje Convex Template Instance (CTI) deskriptora svakoj konveksnoj površini; (3) Generiranje hipoteza o prisutnosti ciljnih objekata na slici u određenom položaju; (4) Evaluacija hipoteza i odbacivanje malo vjerojatnih hipoteza. Hipoteze koje ostanu nakon opisanog postupka predstavljaju konačni rezultat – interpretaciju scene, koja se sastoji od niza podatkovnih struktura.

Može prepoznati objekte koji su postavljeni na ravnu površinu u bilo koji položaj i kada je na sceni više objekata, od kojih neki djelomično zaklanjaju ciljne objekte.