Softver za analizu varijabilnost srčanog ritma HRVAS

Autori: Ehsan Moein, Sayed Ali Nourian Najafabadi, Mohammad Aslani, Mohammad Mahdi Amini, Mehran Hamidi

Tvrtka/Fakultet/Škola: Islamic Azad University of Khomeinishahr, Shahid Ejei Highschool

Država: Iran

e-mail: mohammad.aslani.80.2001@gmail.com, dmda.code.ir@seemon.ir

SHRVAS je kompletan i autonoman softverski paket za analizu varijabilnosti srčanog ritma. Ima nekoliko opcija predobrade. Omogućuje analizu komponenti vremenske domene, frekvencijske domene, vremensko-frekvencijskih značajki i nelinearnu analizu. Svi rezultati mogu se eksportirati u datoteke programa Excel. Softver omogućuje skupnu obradu podataka u svrhu obrade velikog broja datoteka. Sve postavke/opcije mogu se spremiti u datoteku formata .mat i ponovno učitati za potrebe naknadne analize varijabilnosti srčanog ritma. Nakon pokretanja SHRVAS-a, učitavaju se sve prethodno spremljene postavke/opcije.