SLIKOVNO – LUTKARSKO KAZALIŠTE

Autori: LARA BAČANI i MAGDALENA PRŠLJA

Mentor: FILIP LOVRIĆ

Škola: OŠ BUKOVAC, Zagreb

Category:

Kazalište je namijenjeno djeci nižeg uzrasta. Nacrta se priča  na A4 listovima papira koje služe kao pozadina i kao razne scene u priči – crteži se izvlače sa bočne strane kada se mijenja pozadina . Sa donje i gornje strane kutije nalaze se otvori za lutke koje se kontroliraju pomoću štapa ili konca ako vise odozgora. U kazalištu sa unutarnje strane se nalazi led svjetlo ukoliko se predstava izvodi u mraku.