SIMULACIJA EVOLUCIJE

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

Category:

Izradio sam računalnu simulaciju evolucije u kojoj bića prilikom razmnožavanja imaju različite atribute, koji ako su bolji imaju veću šansu za razmnožavanje. Koristio sam program Python-u 3.7.3. i ekstenzije u pygamelibrary.