SIDRO SA POMIČNIM KRAKOVIMA

Autori: IVICA PIVAČIĆ, dipl.ing.; JADRAN PIVAČIĆ, mag.ing.aedif.

Organizacija: Dalmatinski inovatori Tesla - DALMIT

Država: Hrvatska

e-mail: dalmit@dalmit.hr

Sidro sa pomičnim krakovima, ima četiri kraka, a sastoji se od pomičnog i nepomičnog dijela. Ovisno o položaju tih elemenata svi krakovi sidra mogu biti u sklopljenom položaju ili razmaknuti međusobno za 90 stupnjeva, rasklopljeni položaj. Promjena položaja je jednostavna i vrši se pomicanjem pomičnog dijela u odnosu za nepomični dio u ovisnosti o željenom položaju krakova sidra – više i manje sklopljeni.

To se ostvaruje umetanjem klina u željeni otvor na nepomičnom dijelu.
Ovakva konstrukcija sidra osjetno smanjuje prostor potreban za smještaj sidra kao i opasnost od ozljeđivanja.

Na jednoj strani klina miže se spojiti tanki konop koji prati konop koji je pričvršćen na ušku sidra. U slučaju da sidro zapne za dno potezanjem tankog konopa izvlači se klin iz sidra, krakovi se rašire i sidro biva slobodan za izvlačenje u brod.