Senzor pokreta

Autor: Noah Bossi

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Category:

Namjena ovog uređaja je da nam signalizira neovlašten ulaz u posjed na način da se zvučnik aktivira kada netko ili nešto djeluje na senzor. U ovom sklopu imamo odašiljač i prijemnik. Jedan odašilje ultrazvučne valove a drugi ih prima. Valovi se odbijaju od površine i vračaju u prijamnik. Mjeri se vrijeme koje je potrebno od kad se pošalje val dok se ne vrati i na temelju toga računa koliko je udaljen predmet aktivira se zvučni signal.