SENDVIČ PANEL NA BAZI STRUČKA I VLAKANA KONOPLJE TE NAČIN DOBIVANJA

Autor: IȘTOAN Raluca, TĂMAȘ-GAVREA Daniela-Roxana, MANEA Daniela Lucia, VASILE Ovidiu

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

Izum se odnosi na sendvič panele na bazi grana i vlakana konoplje i način njihovog dobivanja koji je primjenjiv u građevinskom sektoru. Panel se koristi kao pregradni element sa značajnim akustičkim i toplinskim svojstvima. Konačni proizvod ima pozitivan utjecaj na okoliš jer je dizajniran na bazi otpada konoplje (drvo i tekstilna vlakna).