SEGMENT VJETROELEKTRANA

Autor: ZDRAVKO CRNJAC

e-mail: zcrnjac1@gmail.com

Sastoji se od više posloženih i vijcima pričvršćenih segmenata koji imaju otvore u obliku Venturijeve cijevi kod koji su na obodu napravljene rupe.

Spojeni segmenti tvore zajedničku vakum komoru koja je spojena na cijevnu turbinu. Generator i turbina su na zemlji. Mnogo je jednostavnija izvedba.

CILJANA SKUPINA: proizvođači