Scrabble za slijepe

Autori: Miss Thanawan Phannarat; Miss Sutatta Srithabthai

Škola: Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan

Država: Tajland

e-mail: 04998@pccm.ac.th

Izradili smo pločice sa slovima i ploču za igru riječi Scrabble od akrilnih ploča. Slova su otisnuta brajicom na naljepnici koja se nalazi na gornjem dijelu pločica. Proces obrade slike (IP) obavlja se uz pomoć računala Raspberry Pi 4 i kamere Raspberry Pi koji detektiraju znakove s pločica sa slovima koje se nalaze na ploči za igru. Softversko rješenje za optičko prepoznavanje znakova Google Tesseract-OCR, uz Python i OpenCV, omogućuje prepoznavanje slova.