SARINA ZVUČNA KUTIJICA

Autor: SARA ĆORLUKA

Mentor: Valentina Dijačić

Škola: OŠ Retkovec, Zagreb

Category:

Sarina zvučna kutijica predstavlja astabilni multivibrator pomoću kojeg na tastaturi uz dodanih 8 otpornika i 8 tipkala generira 8 tonova glazbene ljestvice.

Također, mogu se odašiljati i razne poruke pomoću  Morseovih znakova , npr.

. . .   . _    . _ .    . _     (Sara)