SAMOSTOJEĆI AUTOMATSKI DEZINFICIJENS B1

Autor: BORNA SABOL

Mentor: VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC

Država: Hrvatska

Samostojeći automatski dezinficijens B1 služi za automatsku dezinfekciju ruku. Bez doticanja stroja moguća je dezinfekcija ruku da bi se smanjilo širenje virusa.