SAHARA – ROBOT

Autori: PETAR ŠKULETIĆ i IVA MLADENOVIĆ

Mentori: STEVICA JANKOVIĆ i MIRJANA VASILIJEVIĆ

Škola: Osnovna škola „Emilija Ostojić“, Požega, R. Srbija

Svrha našeg projekta je da Sahara – robot ispita klimatske uslove u Sahari, na osnovu čega će turisti dobiti informacije kada su najbolji uslovi za putovanje i posetu ove zanimljive turističke destinacije. Korisnici našeg projekta su meteorološke službe, turističke agencije i posetioci ove destinacije.

Naše rešenje će pomoći zajednici da dobije tačne informacije o klimi u Sahari, a samo neke od navedenih zanimljivosti koje im pruža ova destinacija privućiće turiste za posetu. To će doprineti ne samo razvoju turizma, već stvaranju novih kreativnih ideja i konstruisanju robota koji će ispitivati mogućnosti izgradnje solarnih sistema na ovom području.

Pošto robot koristi solarne panele postižemo uštedu energije korišćenjem obnovljivih izvora za ispitivanje klimatskih uslova.

Pozitivna promena koja se postiže-razmišljati u pravcu kako pozitivno iskoristiti toliku površinu Sahare koja je obasjana sunčevom svetlošću za izgradnju solarne infrastukture za akumulaciju energije za dalje korišćenje.