VOZILO POGONJENO PNEUMATSKIM MIŠIĆIMA

Autor: ŠIME GRBIĆ

Mentor: ŽELJKO ŠITUM

Udruga: Udruga inovatora FSB

e-mail: uifsb.fsb@gmail.com

internet stranica: www.uifsb.hr

Categories: ,

Stlačeni zrak kao izvor energije privlači stalnu pozornost znanstvenika i inženjera, a osobito u primjeni kod mobilnih sustava u smislu ekološkog goriva u vozilima s pneumatskim pogonom. Umjetni pneumatski mišić, koji je nastao kao rezultat interdisciplinarnog istraživanja u području robotskih manipulatora i bioloških sustava, predstavlja zanimljiv izbor tipa aktuatora koji se koristiti za pogon autonomnog vozila.

Prednost:
Brojne tvrtke i istraživačke grupe na sveučilištima širom svijeta razvijaju mobilne autonomne sustave s različitim ciljevima i motivima istraživanja. Mobilni sustavi s alternativnim pogonima, naprednim mogućnostima upravljanja i snalaženja u nestrukturiranoj okolini predstavljaju jedan od najzahtjevnijih zadataka suvremene tehnike. Ovo izrazito interdisciplinarno područje obuhvaća sintezu mehaničkog, elektroničkog, upravljačkog i programerskog inženjerstva, te predstavlja jedan od najkompleksnijih i najzanimljivijih inženjerskih zadataka. Izrađeno autonomno vozilo obuhvaća navedena stemljenja.

Namjena:

Konstruiran je i izrađen prototip vozila na četiri kotača koje koristi pneumatske mišiće kao aktuatore za ostvarenje gibanja vozila. Izrađeni su elektronički sklopovi i program za bežično upravljanje gibanjem vozila s mogućnošću zaobilaženja prepreka. Skalabilna izrada vozila većih dimenzija omogućila bi ekološki prihvatljiv prijevoz robe ograničenog dometa.