ROMOBIL OD PAPIRNATIH CIJEVI

Autor: VITO VIDIĆ

Mentor: ZLATKO VIDIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIP RAČIĆ, Zagreb

Romobil je zajednički rad učenika sedmog razreda i oca. Uloga oca svela se na nabavku materijala i alata, te na savjetodavnu ulogu. Želja je bila napraviti uporabni predmet bez uporabe složenih alata i strojeva, od lako dostupnog i jeftinog materijala, papirnih cijevi koje se inače koriste za transport tekstila i sličnih proizvoda. Relativno su lagane za obradu, a svojim fizičkim značajkama zadovoljavaju predviđanu namjenu. Uz navedene cijevi koristili smo i kartonski materijal, a stari romobil poslužio je kao donator dijelova.