ROBOT ZA PRITEZANJE VIJAKA NA CIJEVNIM PRIRUBNICAMA

Autori: Chang, Fa-Shian; TAI-YUAN CHANG; YA-JIN,LYU; SHANG-CHI,SU; GUAN-YU,LI

Tvrtka/Fakultet/Škola: CTCI Corporation and Cheng Shiu University

Država: Tajvan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Inovativni  robot za pritezanje vijaka na cijevnim prirubnicama koji može precizno zategnuti sve vijke na prirubnici te točno izmjeriti moment pritezanja za svaki vijek na temelju prethodno definiranih vrijednosti i automatski dovršiti postupak u skladu s projektom. Može poboljšati sigurnost na radu, pouzdanost i sigurnost konstrukcije.