ROBOT SMAJLIĆ-ŠKOLSKI BUS

Autor: SOFIJA PAVLOVIĆ

Mentor: MIRJANA VASILIJEVIĆ

Škola: OŠ ,,EMILIJA OSTOJIĆ“, Požega, R. Srbija

Category:

AUTOMOBILI I DRUGA PREVOZNA SREDSTAVA SU JEDAN OD GLAVIH ZAGADJIVAČA VAZDUHA. PLANETA JE VEOMA ZAGADJENA UPOTREBOM SVIH PREVOZNIH SREDTSAVA POGOTOVU U VELIKIM GRADOVIMA.

DOBILA SAM IDEJU DA IZRADIM ROBOTA KOJI ĆE PREUZETI DECU SA STANICE I DOVOZITI IH U ŠKOLU.

ROBOT KORISTI SOLARNU ENERGIJU ZA NAPAJANJE I RAD MOTORA PA SAMIM TIM JE EKOLOŠKI VEOMA POGODAN.

OVA IDEJA SE MOŽE ISKORISTITI POGOTOVU U VELIKIM GRADOVIMA DA SE NA OVAJ NAČIN REGULIŠE GRADSKI PREVOZ. ŠTO BI SAČUVALO NAŠU PLANETU.

ROBOT JE PROGRAMIRAN ZA KRETANJE OD STANICE DO STANICE , KORISTEĆI KONSTRUTORSKI KOMPLET OK9-UPRAVLJANJE RAČUNAROM (INTERFEJS) .

INTERFEJS IMA 8 RELEJA ZA UPRAVLJAČKE FUNKCIJE.

NAKON KOSTRUISANJA UREDJAJA, POVEZALA SAM GA NA UPRAVLJAČKI INTERFEJS I NAPRAVILA PROGRAM U QBASIC ZA KRETANJE.

PROGRAM RIMO2.BAS

ROBOT SMAJLIĆ IMA SVOJ DISPLEJ KOJI SAM PROGRAMIRALA PREKO MICROBITA – KOJI KORISTI SOLARNO NAPAJANJE.

NA DISPLEJU SE POKAZUJE NA POČETKU PROGRAMA NAZIV ROBOTA, POKAZUJE STRELICU ZA SMER KRETANJA, SMAJLIĆ PRILIKOM VOŽNJE UČENIKA DO ŠKOLE I ZAVRSAVA  SE DA SE NA DISPLEJU POKAŽE KUĆICA I SRCE, ŠTO PREDSTAVLJA ŠKOLU- ODREDIŠTE.