ROBOT RUKA

Autor: ADAM MESAROŠ

Mentor: LASLO LISAK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA “IVAN SARIĆ”, Subotica, R. Srbija

Category:

Vođenje robot ruke pomoću joysticka radi lakšeg programiranja i brže pripreme za izradu programa u proizvodni procesima.