Robot dostavljač (Sima robot)

Autor: ELENA STEFANOVIĆ

Mentor: MIRJANA VASILIJEVIĆ

Škola: Osnovna škola „Emilija Ostojić“, Požega, R. Srbija

Svrha našeg projekta izrada makete, konstruisanje i programiranje  robota za brzu i bezbednu dostavu namirnica,  na zadatu adresu.  Kada robot sa namirnicama stigne na odredište, odlaže se u konbtejner za dostavu, odakle samo vlasnik namernica može preuzeti poručeni paket. U slučaju da paket uzme neko drugi u policiji se oglašava alarm.

Robot je praktičan za korišćenju u vreme pandemije, kao pomoć starim licima  i svim drugim korisnicima.

Ovakvo rešenje može dostavljati poštu na kućne adrese i  zameniti sadašnje poštare.

Naš robot Sima dostavljač programiran je preko dva microbita. Jedan microbit se nalazi u robotu, dok drugim vršimo upravljanje do željene adrese.

Slični roboti se sada koriste u ratnim uslovima u Ukrajini kao nužna potreba, što je bila i inspiracija za konstruisanje naše kreativne ideje.