ROBOT ČISTAČ SNIJEGA

Autori: Jukica Juraj i Mario Meštrović

Mentori: Ratko Božić, mag. educ. pol. i inf. i Tomislav Matić, mag. educ. pol. i inf.

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Robot čistač snijega je model potpuno autonomnog robota koji predstavlja mini ralicu, a koristimo ga za čišćenje snijega na parkiralištima ili cestovnim prilazima. Ima mogućnost prepoznavanja različitih zapreka kao što su automobili ili stupovi te prepoznaje obrub ceste ili pločnika. Lako se programira za specifične poslove ili može raditi autonomno.

Model je napravljen na Arduino platformi. Posjeduje senzore udaljenosti za prepoznavanje objekata iznad površine i infracrveni senzor za obrub ceste. Pogone ga servo motori što mu daje mogućnost brzog zaustavljanja i promjene smjera.