Remote nadzor

Autor: FILIP ČOPEC

Mentor: Petar Glavaš

Klub: KMT DANKOVEC

Category:

Rad baziran na ESP8266 platformi. Rad nadzire stanje vlage, i razinu plina sa udaljene lokacije preko LoRa protokola.