REGULACIJA BRZINE VRTNJE VRATILA POGONJENOG PNEUMATSKIM CILINDRIMA

Autor: DARIO POZNANOVIĆ, univ. bacc. ing. mech.

Mentor: Prof. dr. sc. Željko Šitum

Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje

Energija stlačenog zraka često se koristi za pogon mehaničkih uređaja i mehanizama za ostvarenje različitih oblika gibanja. Pored pneumatskog cilindra, kao najčešćeg tipa aktuatora pogonjenog stlačenim zrakom, razvijeno je više vrsta izvršnih komponenti kao što su motori, zakretni pogoni, pneumatski mišići i dr., a njihove su primjene u industriji i mobilnim sustavima mnogobrojne. Pri tome se često traži jednostavna mogućnost upravljanja gibanjem pneumatskih aktuatora. Izrađena je maketa koja se sastoji od koljenastog vratila s uležištenjem na kojoj se translacijsko gibanje pneumatskih cilindara pretvara u rotacijsko gibanje vratila, uz mogućnost ostvarenja regulacije brzine vrtnje vratila primjenom proporcionalnog protočnog ventila upravljanog pomoću mikrokontrolera.