RED-GREEN-BLUE RASVJETA

Autor: KRISTIJAN CVETKOVIĆ

Mentori: DANIJEL ESKERIČIĆ i ANDREA BEDNJANEC

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Model predstavlja spoj 3D tehnologije i upravljanja rasvjetom. Primjena sklopa može biti u svrhu zabave, koncerata, a koristi 3 RGB diode i 3 prekidača za svaku boju, Moguće je kombinirati sve 3 boje od jednom i time osvijetliti crtež ili zidnu fotografiju/sliku odabranom bojom. Red-green-blue model može kombinirati osvjetljenje u dugine boje. Posebnost leži u tome što je sve veća primjena osvjetljavanja zidnih fotografija/slika u kućanstvima i javnim ustanovama.