RECIKLAŽA KIRURŠKIH MASKI U VRUĆIM ASFALTNIM MJEŠAVINAMA

Autor: Daniela Laura BURUIANA, Puiu Lucian GEORGESCU, Gabriel Bogdan CARP, Viorica GHISMAN, Tatiana MARDARE

Tvrtka: DUNAREA DE JOS UNIVERSITY OF GALATI

Država: Rumunjska

e-mail: Daniela.buruiana@ugal.ro

Izum se odnosi na tehnološku inovaciju uvođenja rabljenih kirurških maski u recepturu temeljnog sloja vruće asfaltne mješavine tipa AB 31.5 koja donosi ogromne ekološke koristi smanjenjem katastrofa uzrokovanih pandemijom COVID-19. Vruća asfaltna mješavina temeljnog sloja tipa AB31.5, prema izumu, sastoji se, u masenim postocima, od 40,8% iverice od prirodnog agregata veličine veće od 4,0 mm, 50% pijeska za drobljenje granulometrije između 0,0 i 4,0 mm, 5% punila sortiranog vapnenca s veličine čestica 0,063 i 0,100 mm, 3,9% cestovnog bitumena tip 50/70 i 0,3% rabljenih kirurških maski.