Razvoj zelene energije: Sveobuhvatna studija

Autori: Nguyễn Viết Minh Hiếu; Tô Khánh Linh; Nguyễn Khánh Thơ; Lưu Vĩnh Khang; Bạch Đức Anh Khoa

Fakultet: Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Država: Vijetam

e-mail: Dungdangtuan01@gmail.com

Razlozi za odabir teme:

Odabir istraživanja razvoja zelene energije potaknut je hitnom potrebom za rješavanjem izazova koje postavljaju klimatske promjene i degradacija okoliša. Globalna zajednica sve više prepoznaje štetan utjecaj konvencionalnih izvora fosilnih goriva na sustave planeta, sastav atmosfere i opću dobrobit. Uništavanje izgaranjem fosilnih goriva ne samo da značajno doprinosi emisiji stakleničkih plinova, što dovodi do globalnog zatopljenja, već dovodi i do onečišćenja zraka i vode, krčenja šuma i staništa. U tom kontekstu, potraga za održivim i ekološki prihvatljivim alternativama dobila je iznimnu važnost. Zelena energija, često dobivena iz obnovljivih izvora poput sunca, vjetra, vode, geotermalne energije i biomase, nudi obećavajući put za ublažavanje ovih štetnih učinaka i prijelaz prema čišćoj i održivijoj energetskoj budućnosti. Razlozi za bavljenje ovom temom uključuju potrebu da ostanete informirani o vrhunskim tehnologijama i inovacijama u sektoru zelene energije, razumijevanje okvira politike i međunarodnih sporazuma usmjerenih na promicanje usvajanja obnovljive energije i uvažavanje gospodarskih i društvenih koristi povezanih s zelenija energetska mješavina. Istražujući najnovija dostignuća u zelenoj energiji, možemo bolje shvatiti potencijal za smanjenje emisije ugljika, povećanje energetske sigurnosti, stvaranje novih radnih mjesta, poticanje tehnološkog napretka i demonstriranje zdravijeg i stabilnijeg okoliša za sadašnje i buduće generacije.

  1. Ciljevi istraživanja:

Primarni ciljevi ovog istraživanja su sljedeći:

– Istražiti najnovija dostignuća i inovacije u tehnologijama zelene energije.

– Analizirati ekonomske, ekološke i društvene učinke primjene zelenih energetskih rješenja.

– Procijeniti izazove i prepreke s kojima se suočavaju tijekom integracije zelene energije u postojeće energetske sustave.

– Omogućiti uvid u političke okvire i regulatorne mehanizme koji promiču usvajanje zelene energije.

– Dati preporuke za poticanje kontinuiranog rasta tehnologija zelene energije i njihovu uspješnu implementaciju.

  1. Svrha studije:

Ova studija služi u sljedeće svrhe:

– Informirati kreatore politika, istraživače i širu javnost o trenutnom stanju tehnologija zelene energije i njihovim potencijalnim prednostima.

– Identificirati područja inovacija koja najviše obećavaju u sektoru zelene energije.

– Doprinijeti tekućem dijalogu o održivim izvorima energije i njihovoj ulozi u ublažavanju klimatskih promjena.

– Olakšati informirano donošenje odluka za pojedince, tvrtke i rješenja koja razmatraju usvajanje zelene energije.

  1. Metodologija istraživanja:

– Istraživanje će koristiti kombinaciju kvalitativnih i kvantitativnih metodologija za postizanje svojih ciljeva. Uključivat će:

– Pregled literature: Sveobuhvatan pregled akademskih radova, izvješća i industrijskih publikacija za prikupljanje relevantnih informacija o najnovijim razvojima zelene energije.

– Studije slučaja: Detaljna analiza stvarnih primjera uspješnih implementacija zelene energije u različitim sektorima i zemljopisnim lokacijama.

– Analiza podataka: Ispitivanje statističkih podataka vezanih uz rast tehnologija zelene energije, njihovu ekonomsku održivost i utjecaj na okoliš.

  1. Struktura istraživanja:

Istraživanje će biti strukturirano u četiri različita poglavlja, kako slijedi:

Poglavlje 1: Uvod u zelenu energiju

– Pozadina i motivacija

– Ciljevi Studije

–             Metodologija istraživanja

Poglavlje 2: Vrste izvora zelene energije

– Evolucija tehnologija zelene energije

Poglavlje 3: Tehnološke inovacije i izazovi

– Trenutni trendovi i napredak

– Ekološka i ekonomska razmatranja

Poglavlje 4: Studije slučaja

– Primjeri uspješnih projekata zelene energije iz stvarnog svijeta

– Strategije za promicanje daljnjeg razvoja zelene energije