Radni stol i polica za knjige u jednom

Autor: Chin-Chih Chang、Hsuan-Yi Liao、Chia-Chun Tsai、Chih-Yu Liao

Tvrtka: Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Ova kreacija je inovativan rad koji kombinira radni stol i policu za knjige. Kombinacija police za knjige i radnog stola povećava fleksibilnost korištenja prostora i dodaje kotačiće na dnu police za knjige kako bi se povećala lakoća mobilnosti police za knjige. Kada se radni stol ne koristi, može se sklopiti kao protuprašna vrata police za knjige (kao što je prikazano na slici 1), a kada je potrebno, može se raskopiti i koristiti. Visina stola se može prilagoditi prema potrebama korisnika, što je ergonomičnije (kao što je prikazano na slici 2). Pokazati). Stolni dio ovog inovativnog proizvoda također se može postaviti na krevet, što povećava praktičnost korištenja proizvoda (kao što je prikazano na slici 3).