Pumpni sustav

Autori: TOADER Eusebiu, NIȚAN Ilie, PAVĂL Mihaela, MILICI Dan Laurenţiu, CERNUȘCĂ Dumitru, MILICI Mariana Rodica, GRAUR Adrian, DIMIAN Mihai, UNGUREANU Constantin

Fakultet: Stefan cel Mare University of Suceava/ Faculty of Electrical Engineering and Computer Science/ Electrotechnical Department

Država: Rumunjska

e-mail: costel@usm.ro

Pumpni sustav u skladu s izumom sastoji se od cilindričnog spremnika (1), koji je opremljen klipom (2) koji se pokreće putem šipke (3) i završava T-profilom na donjem kraju, uz potporu (4) dvije nitinolske opruge (5) i (5 ‘), a gornji dio profila šipke (3) aktivira se na krajevima hoda dvostrukih mikrokontakata (M1), (M1‘) (M2), odnosno (M2‘), koji upravljaju zatvaranjem i otvaranjem elektroventila (6) te ventilatora (7) i (7′) te isključuju grijaće krugove nitinolskih opruga (5) i (5’) kojima naizmjenično upravljaju relejni kontakti (k1) i (k2) putem mikrokontrolera (8).