PROLIPS

Autor: MARKO KRAVAR

Tvrtka: TERMIST d.o.o.

Država: Hrvatska

e-mail: termist@zg.t-com.hr

Prolips služi za zaštitu usnica od doticaja s čašom i šalicom radi prijenosa virusa i bakterija. Osigurava higijenu kod ispijanja napitaka. Napravljen od medicinskog linearnog polietilena niske gustoće. Pakiran pojedinačno u sterilnoj ambalaži. Praktična i jednostavna uporaba.