PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TEMELJU BIOSINTEZE U BAKTERIJAMA

Autor: ARTEM DEDENOK

Mentor: OLEKSANDR MIESHKOV

Škola: UNESCO Centre “Junior Academy of Science of Ukraine” (JASU)

Studija prikazuje razvoj baterije na temelju sinteze ATP-a u bakterijama roda Geobacter. Razvijena baterija ima značajne ekološke prednosti u odnosu na baterije za kućanstvo, jer se bakterijski analog može ponovno koristiti, ne zahtijeva tešku proizvodnju, lako se reciklira. To će smanjiti utjecaj štetnih vrsta baterija na okoliš. Rezultati istraživanja omogućili su utvrđivanje ovisnosti EMF-a o veličini baterije, sastavu elektroda i materijalima, što je povećalo početne karakteristike razvijenog uređaja, kao što su: EMF oko 7 V, vrijeme rada oko 40 dana s 200x20x250 mm veličine baterije, te za stvaranje novih modela i produljenje njihovog radnog vijeka.