Proizvod obložen granulama pijeska od sinergističkih fitokemikalija protiv ličinki Aedes aegypti za zamjenu pijeska koji se smanjuje

Autor: Nutchaya KUMRUNGSEE and Chatwadee SAIYAITONG

Tvrtka: Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Država: Thailand

e-mail: Nutchaya_k@rmutt.ac.th

“PIRINECIDE” je nova formulacija proizvoda sinergijom fitokemikalije koja bi u velikoj mjeri bila sigurna za okoliš i zdravlje, a potencijalno učinkovita protiv Ae. aegypti ličinke. Štoviše, proizvod je predstavljao akutnu toksičnost i inhibirao je aktivnosti enzima detoksikacije Ae. Aegypti nakon izlaganja.