Procjena onečišćenja zraka (PM10, PM2,5, ozon) za opravdanost mjera zaštite okoliša i javnog zdravlja

Autor: POLINA YARYFA

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Istraživanje je bilo usmjereno na mjerenje PM10, PM2.5 i ozona u atmosferskom zraku te procjenu rizika za javno zdravlje. Uspoređeno i ocijenjeno onečišćenje zraka u prijeratnom i razdoblju aktivnih neprijateljstava. Provedene studije omogućile su predlaganje i razvoj adaptivnih mjera za poboljšanje sustava praćenja i zaštitu zdravlja stanovništva.