Priprema bakrenih rodijevih prevlaka

Autor: TSUNG-HSIN LIN; CHIA-LING LIN; JEOU-LONG LEELIN; SHANG-HUA YANG; CHUAN-TING LEE

Tvrtka: Department of Semiconductor Engineering/ Lunghwa University of Science and Technology Hsin Chuang Senior High School

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Ovaj izum osigurava metodu za pripremu bakar-rodijevih prevlaka. Metoda uključuje sljedeće korake: (a) osiguravanje vakuumskog sustava raspršivanja i supstrata; (b) uvođenje plina argona u vakuumski sustav raspršivanja da se formira okruženje raspršivanja; (c) korištenje bakrenih i rodijevih meta u okruženju raspršivanja pod tlakom raspršivanja od 1×10-3 do 1×10-2 torra i snagom raspršivanja od 150 do 200 W za izvođenje ukupnog koraka raspršivanja, čime se formira premaz na supstrat; i (d) žarenje ove prevlake da se dobije konačna prevlaka bakar-rodij. Temperatura žarenja je između 340 i 700 C, a vrijeme žarenja veće ili jednako 1 h. Nadalje, ovisno o ukupnom broju atoma u bakreno-rodijevom sloju, sadržaj rodija kreće se od 0,2 do 1,5 at%. Slojevi bakreno-rodijeve prevlake pripremljeni gore navedenom metodom imaju nisku otpornost i visoku stabilnost.