Primjena sustava fizioloških senzora i stvaranja situacije za održavanje instrumenata u zrakoplovstvu

Autori: FA-SHIAN CHANG; SHANG-CHI SU; GUAN-QUN LU; SHANG-YOU XIE; TING-JUN, WANG

Institucija: Cheng Shiu University

Država: Tajvan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Predmetni izum je vrsta nastavne metode, poučavanje i svladavanje, fiziologija učenja učenika i smisao postavljanja nastavnih navika, tradicionalna metoda prijenosa se mijenja, a mjerenje i promatranje koriste se za razumijevanje prikladnog nastavnog programa, slika i situacija postavljanja i situacija učenja mjernog sustava. U kombinaciji, kroz opseg programa kamere digitalizatora, situacija prikaza se kombinira sa situacijom učenja u digitalnom sadržaju, a stvarna situacija procesa rada se bilježi. Odjel može koristiti podatke izračuna za suradnju sa sustavom za pomoć u učenju, a istovremeno surađivati ​​sa situacijskim aktivnostima na poslu, analizirati relevantne podatke izračuna i situacije iz situacije i situacije aktivnosti podataka i analizirati relevantne podatke izračun i s tim povezana situacija. Scenariji, poučavanje i učenje učenika, mogu učinkovito trenirati specifičnu upotrebu ovog sustava poučavanja i poučavanja.