PRIMENA EKOLOŠKIH KOAGULANATA ZA BISTRENJE VODE

Autori: STAŠA JAŠIN i STEFAN NEĆAKOVIĆ

Mentor: SNEŽANA VRANJEŠ

Škola: OŠ ‘’ŽARKO ZRENJANIN’’, Zrenjanin, R. Srbija

Category:

Površinske vode često imaju povišenu mutnoću usled prisustva različitih nečistoća. Za njihovo bistrenje se obično koriste soli aluminijuma i gvožđa, koje mogu imati i negativan uticaj na kvalitet vode. Zato se teži pronalaženju prirodnih sredstava za bistrenje vode. Cilj ovog rada je dobijanje koagulanta iz mlevenog zrna pasulja vodom kao rastvaračem. Potrebna doza koagulanta, kao i efikasnost u bistrenju vode reke Begej, određene su merenjem mutnoće vode pre i nakon džar testa.

Rad je rađen u prostorijama laboratorije Visoke strukovne škole u Zrenjaninu, tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i osnovne škole ‘’Žarko Zrenjanin’’ u Zrenjaninu.