Primarna platforma za hladno lansiranje raketa s pojačalom

Autori: U CHONGSENG , CHEONG UHOU, LIN CHENGYU

Tvrtka/Fakultet/Škola: HOU KONG MIDDLE SCHOOL

Država: Kina

e-mail: Chu999@qq.com

Kad smo učili o načelima elektromagnetizma, naša grupa pomislila je da bi se električna energija mogla koristiti za pogon platforme za lansiranje raketa. Na temelju te zamisli, projektirali smo ovo elektromagnetsko pojačalo.

Nakon gotovo devet mjeseci, naš tim dovršio je cijeli projekt konstrukcije, projekt sklopa, nabavu, zavarivanje, sklapanje i proizvodnju. Na kraju, nakon niza pokusa, uslijedilo je uspješno lansiranje modela.